HOME OWNER FRIENDS STUFFS DESIGNER

مدرسه :|به سبک ....

پنجشنبه 26 مهر 1397 | 10:24 ق.ظ

نویسنده: ♥️мσση ѕнαɗσω✨ɴ✨ .

نمره ۲۰ (آرزوی محال)

میز آخر (بهشت پنهان)

روز امتحان (روز واقعه)

اولین کسی که معلم از او میپرسد (قربانی)

نگاه دانش آموز به معلم (میخواهم زنده بمانم)
معلمان مدرسه (جنگجویان کوهستان)
مدیر مدرسه (پدر سالار)
خارج از مدرسه (کافه)
زنگ زیست (معنی عشق)

کیف مدرسه (محموله)
تقلب (چشمهایم برای تو)
پنج شنبه (خانه دوست کجاست)
جلسه معلمان (نقشه قتل دانش آموز)
زنگ تفریح (آزادی محض)

پای تخته (قتلگاه)
ورود مدیر مدرسه (تشریفات نظامی)
کارنامه های تجدیدی (سالهای دور از خانه)
تعطیلات مدرسه (روزهای خوشبختی)
گرفتن تقلب از دست دانش آموز (بازی دیگر تمام است)
امتحان شهریور (شانس زندگی)
فضول کلاس (کارآگاه ویژه) :|
معلم در خواب دانش آموز (شبهی در تاریکی)
بردن کارنامه به خانه(نبودن سر بر تن)
شب امتحان (وصیت نامه)
قبولی شهریور (بازگشت به خانه)
تقلب کردن (بی تو هرگز)
زنگ کلاس (دیدار ارواح)
مدرسه (چوبه دار)

زنگ ورزش (امید دانش آموز)