HOME OWNER FRIENDS STUFFS DESIGNER

~post18~

پنجشنبه 1 شهریور 1397 | 10:42 ب.ظ

نویسنده: ♥️мσση ѕнαɗσω✨ɴ✨ .
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
… زندگی کوتاه است …
پس به زندگی ات عشق بورز …