HOME OWNER FRIENDS STUFFS DESIGNER

ملامت

یکشنبه 23 دی 1397 | 03:38 ب.ظ

نویسنده: ♥️мσση ѕнαɗσω✨ɴ✨ .
باور زندگی در من تمام شد
وقتی دیگر یقین داشتم که
نمیتوانم گوشه ای از قلبت را داشته باشم
وقتی می دیدم
به هر طریق ممکن نمیتوانم
عشقم را بهت بفهمانم
خسته
دلگیر
درمانده گشتم
هم پای جاده ها شدم 
خیلی قدم زدم
باور کن با خنده خیلی حواس بغضم را پرت کردم
دوست داشتنت شاید گناهی بود که مرا اینگونه به تقاص کشید
در به درم کرد و من سال ها رنج بردم
سال ها قلبم را ملامت کردم
و بار ها شکستم
و گفتم:همین که خوشحالی برای من بس است
#فاضل_نظری